Sa ja til å bruke ni millionar på damsikring for å unngå dagmulkt

foto