Kystjegerkommandoen sier ikke nei takk til å få disse ettertraktede studentene inn i tjeneste

foto