Sju kommunestyrerepresentantar seier ja og sju nei til nye år i seljepolitikken. Tre tel på knappane.

Dei fleste parti er i sluttfasen med å sette opp lister til kommunevalet i haust og så langt ser det ut til at rundt halvparten av dei 17 faste representantane som sit i dagens kommunestyre har sagt ja til å stille på nytt.

Om dei får fire nye år i seljepolitikken vert det då opp til veljarane å avgjere.

Sju har bestemt seg for å seie ja til fire nye år, sju seier nei og tre i det sitjande kommunestyret tel på knappane.

Les heile saka i papirutgåva onsdag 2. februar.