«Uryddig av ordføreren å love innbyggerne satsing på store prosjekt som han vet det ikke er satt av penger til»

foto