Ramma inn bilen med blomsterpotter og søppeldunkar