– Kjernekraft kan vere ei av løysingane som gjer skipstrafikken grønare