Vil ha orientering fra kommunen om fremdriften i det store vegprosjektet

foto