37 maskingevær og 156 maskinpistolar innleverte til politiet