Vil ha svar på om kjøkkenet vil bli greidd ut som eiga sak

foto