Åtte søkarar ønsker seg jobb som fagarbeidar innan vegdrift og anlegg