Bustadprisane held fram med å falle – ned 1 prosent i oktober