Ragne og Per Even har fått tid til å diskutere Kinn mellom fôring og stell av alpakka-flokken