– Jeg tror ikke turistinformasjonen er alfa omega for turistsatsingen, og derfor er ikke dette noen stor sak, sier Osdal.

– Hva synes du om den nye plasseringen?

– Jeg tror vi skal klare å få til en grei løsning i sommer, og jeg er ikke så veldig bekymret for det. Ellers har jeg ikke så mye å si om den saken.

Tall fra Selje kommune viser at antall besøkende på turistkontoret har vært dalende siden 2011 (5.650 besøkende). Sommeren 2017 var det kun i overkant av 1.200 besøkende på kontoret. Turistvert Eli Eide Årevik opplyser om at det av ulike årsaker mangler besøkstall for fire uker av sommersesongen 2017, noe som kan være årsaken til det lave tallet. Året før, i 2016, var 3.300 turister innom kontoret.

Eli Eide Årevik har jobbet ved turistinformasjonen i flere år, og sier at kommunen har et mål om å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Vårt mål er å få informasjonen ut til publikum så godt det kan gjøres, uansett hvor vi jobber fra, understreker hun.