Vedtok å byggje nytt rådhus til 150 millionar

foto