Føler du deg trygg i trafikken? Ja, svarer over halvparten av dem som har deltatt i meningsmålingen på fjt.no

Samtidig var det 33 prosent som svarte at de ikke føler seg trykke i trafikken. 13 prosent svarte at de føler seg trygge av og til. To prosent stilte seg usikre til spørsmålet.

Totalt deltok 188 personer i meningsmålingen.