– Det viktigaste for meg som politikar er at der er eit godt tilbod, med god kapasitet der folk får plass