Gjeldfrie etter seks millionar kroner i investering