Har satt i gang arbeidet med å sikre og tømme bua, men mangler fremdeles penger til restaurering

foto