– Det haster å få samlokalisert de seks stedene administrasjonen er spredd rundt på i dag

foto