– Det er nærliggende å tro at man lettere kan samarbeide når man tilhører samme kommune. En større kommune vil ikke endre på avstanden mellom oss, men vil forhåpentligvis legge til rette for et bedre samarbeid. For å få til et bra fagmiljø er det behov for at vi kommer sammen, sier kiropraktor Ørjan Kvalheim.

Og samtidig som Kvalheim jobber for et tettere samarbeid blant kiropraktorene i regionen, er han også engasjert i kommunereformen som Høyre-politiker i kommunestyret i Vågsøy. Han er positiv til kommunesammenslåing og synes det er viktig at Vågsøy blir med i en ny kystkommune som er såpass stor at den kan få reell gjennomslagskraft. Og selv om han synes Vågsøy-Flora er en god begynnelse, mener han ikke det er stort nok.

I denne saken er imidlertid Kvalheim opptatt av at han først og fremst er kiropraktor.

– Vi syntes alle det var litt artig at kiropraktorer fra regionen møtes samtidig som det pågår en jobb med kommunesammenslåing, sier han.

Under kiropraktorsamlingen i Måløy var det til sammen åtte personer som deltok.

En av deltakerne på samlingen var Florø-kiropraktor Maria Torheim Bjelkarøy, som opprinnelig er fra Vågsøy. Hun mener en kommunesammenslåing vil gi bedre samarbeid.

– Jeg tror det blir bedre. Vi samarbeider på tvers av kommunegrensene, men samarbeidet hadde kanskje vært enda tettere om vi hadde vært i samme kommune.