Det er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen som påklager vedtaket: «Me ber om at vedtaket vert omgjort og søknaden avslegen. Spørsmålet kring parkeringsløysing og lokalisering må vurderast i det pågåande planarbeidet», skriver miljøvernavdelinga i brevet til Vågsøy kommune datert 14. februar.

Assisterende fylkesmiljøvernsjef Eline Orheim mener kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon fra reguleringsplanen. Orheim mener bygging av 60 nye parkeringsplasser er en vesentlig endring av planen, og peker på at dispensasjonspraksisen skal være restriktiv i regulerte områder.

– I saker som gjeld endring av reguleringsføremål vil det normalt ikkje vera heimel til å gje dispensasjon, skriver hun, og peker på at området i dag er regulert til friluftsområde.

– Spørsmålet kring parkering, må som administrasjonen (i Vågsøy kommune, journ.anm.) peikar på, behandlast som ei vanleg reguleringsendring, konkluderer hun.

Per Gunnar Frantzen, eier av Måløy Stormarked, er ikke overrasket over utviklingen.

– Denne avgjørelsen kommer ene og alene av administrasjonen i Vågsøy sin negative vinkling av vårt prosjekt.

Han var glad da kommunestyret overstyrte administrasjonen og gav stormarkedet dispensasjon til å bygge ut.

– Det hadde veldig stor betydning for oss. Men vi fikk bare noen dager å håpe på.

Siden det er en avdeling hos Fylkesmannen som klager, blir Fylkesmannen inhabil i saken. Så om politikerne i Vågsøy ikke omgjør sitt vedtak, vil det bli satt inn en settefylkesmann, en fylkesmann fra et annet fylke, til å avgjøre dette spørsmålet.

Hos Måløy Stormarked kan de ikke annet enn å vente.

– Vi har allerede brukt altfor mye tid på saken. All utvikling stopper opp. Skal du lykkes med en bedrift i dag må du utvikle deg, og det er det vi ønsker. Men vi kan ikke fortsette å bruke all all vår tid på noe som er så vanskelig å få gjennom, sier Frantzen.