– Jeg mener at det er forkastelig at kommunen tar så lett på søppelhåndteringen, sier Oddbjørn Nygård som driver Steinvik Camping i Blålid.

Han reagerer på at konteinerne, som sto utplassert på ulike steder i Vågsøy for innsamling av glass og metallemballasje, nå er fjernet.

– NoMil har levert ut dunker til alle husstander, men det løser kun en del av problemet. Hva med de tilreisende?, spør Nygård, som frykter forsøpling av naturen i Vågsøy og utfordringer knyttet til at restavfallet fylles opp av glass og metall.

Uenighet om ansvaret

Odd Henning Svoren i Vågsøy kommune mener ansvaret ligger hos det interkommunale renovasjonsselskapet NoMil som Vågsøy kommune ble en del av fra 2012:

– Dette er det NoMil som må svare for. Det er ikke slik at de kan skyve utfordringene over på kommunen, sier Svoren.

Han forklarer at det var åtte konteinere for glass- og metall i Vågsøy kommune, som både lokalbefolkningen og tilreisende benyttet seg av, inntil NoMil nylig fjernet disse.

– Vi har kun ansvaret for husholdningsabonnentene og de røde dunkene har blitt veldig godt mottatt blant brukerne, sier Arnestad.

I NoMil sin «standardforskrift for hushaldningsavfall» heter det at de «skal vere ein sentral aktør i nordfjordregionen i forhold til å dekke husholdningar og næringslivet sitt behov for avfallstenester». De slår fast at de skal håndtere husholdningsavfall, næringsavfall, farlig avfall og E-avfall. Når det gjeld glass og metall heter det i avtalen at dette «ikkje er med i den organiserte henteordninga» og at det «skal bringast til miljøstasjonar, gjenbruksstasjonar, andre godkjente avfallsmottak eller gjennom særskilte innsamlings- aksjonar som vert kunngjort av NoMil.»

Enkelte betaler ekstra

NoMil-sjefen understreker at han har en løsning klar dersom Vågsøy kommune ikke er fornøyd med dagens situasjon:

– Om noen ønsker en ordning med konteinere så er det bare å ta kontakt med oss så kan vi ordne det, men det er en betalingstjeneste som ikke ligger inne i det ordinære husholdningsgebyret, sier Arnestad. Han kan ikke svare på hva det vil koste Vågsøy kommune å få tilbake glasskonteinerne og at NoMil tar ansvaret for å tømme disse.

– Det vet jeg ikke. Det avhenger av hvor de står.

Arnestad opplyser at mens Stryn, Eid og Gloppen har valgt å beholde enkelte konteinere, så er alle konteinere fjernet i Vågsøy, Selje, Bremanger og Hornindal.

På spørsmål om hvorfor Vågsøy kommune ikke har valgt å benytte seg av tilbudet mot en ekstrakostnad, svarer Odd Henning Svoren følgende:

– Først og fremst fordi vi mener at dette er en oppgave for NoMil. Dette var en del av årsaken til at vi valgte å bli en del av NoMil.

Oddbjørn Nygård er klar på at Vågsøy kommune bør åpne lommeboka dersom det er det som skal til for å få glass- og metallkonteinerne tilbake:

– Å spare penger på søppelhåndteringen er ikke «up-to-date», slår han fast.

** I den røde dunken som NoMil har levert ut til husholdningene i Nordfjord kan man kaste flasker i klart eller farget glass, syltetøyglass, hermetikkbokser, drikkebokser som ikke kan pantes, korker og lokk av metall og aluminiumsfolie/beger.