Ser utfordringane med å ha eit bein i kvar kommune