Einar Rune Sætren viser i dette innlegget at han deler synet til Stig Solheim og Ronny Silden Totland som stod fram i Fjordenes Tidende med ønske om nedlegging av Holvik skule. Sætren, som også er barnefar i Holvik, tror heller ikke nedlegging vil vært til det verste.

Les innlegget hans her:

Som innbygger i Holvik skal også jeg skrive et innlegg i skoledebatten. Jeg presiserer at jeg trolig ikke representerer flertallet i Holvik, men vi er flere som har samme synspunkt.

Mine to eldste barn har gått både i barnehage og skole her i bygda. Min yngste sønn på 4 gikk i barnehagen i Holvik fram til debatten om stenging/flytting tok til for fullt i fjor. For å utelukke risikoen for å måtte flytte barnehageplass til Totland, valgte vi å søke han inn i Trollskogen i Måløy fra høsten 2015.

Når det gjelder skolen i Holvik har jeg stort sett positive erfaringer, men det er også noen få erfaringer som ikke er fullt så bra. Opp til tre klassetrinn i samme klasse var en utfordring som av og til føltes problematisk for elevene. Få elever på samme klassetrinn er også en utfordring sosialt. Noen trinn har vært på to-tre elever. Det kunne for enkelte da bli vanskelig å finne den rette lekekameraten.

1. Vil elevene få en bedre eller dårligere skole og undervisning?

2. Vil kostnaden for kommunen bli betydelig større eller mindre ved det ene eller andre alternativet?

3. Vil bygda Holvik tape uforholdsmessig mye på en skolenedlegging?

Mine svar:

1. Jeg tror ikke det vil ha noen avgjørende effekt på undervisningskvalitet eller trivsel om man går på en liten eller større skole. De fleste vil klare seg greit med begge alternativ. Hvis jeg hadde mulighet til å velge selv, ville jeg nok valgt en større og fulldelt skole for mine barn, men her er det kanskje forskjellige erfaringer.

Fem minutt i buss betyr etter min mening ingenting for kvalitet og trivsel. En stor andel av elevene ved Holvik Skole bruker allerede i dag buss for å komme seg til skolen. Elevene må i buss hver uke inn til Skram Skole for å ha sløyd, gym og andre fag som ikke er mulig å undervise i på Holvik.

I Vestre Krets har det til tider versert rene skremselspropagandaen om de forferdelige forholdene som er på Skram skole. Gammel bygningsmasse, altfor trangt inne og ute, dårlig miljø, mobbing osv. Det er jo bemerkelsesverdig at foreldrene i Måløy ikke viser samme engasjement og bekymring? Ut fra min kjennskap til både bygninger og miljø på Skram har jeg en klar mistanke om at skolen er langt bedre enn det ryktet som enkelte forsøker å skape.

Administrasjonen i kommunen har konkludert med at der er plass til Holvik-elevene. En mindre ombygging/tilpassing må man regne med. Slik jeg tolker det vil dette trolig gi en bedre skole for både nye og gamle elever på Skram Skole.

2. Kostnadsbesparelsen ved å flytte elevene til Skram Holvik Skole vil i følge rådmannen være 80 millioner  kroner i løpet av 20 år (4 mill pr. år). 90 millioner om man tar med en investering på 10 millioner til Holvik Barnehage (om skolen opprettholdes). Kalkylene er kanskje litt usikre, men det er ganske mye penger uansett. Når vi vet at budsjettet til Vågsøy kommune stort sett er delt mellom skole, helse og eldreomsorg får jeg faktisk dårlig samvittighet om mine unger skal bruke så mye av felleskassa for at ungene skal slippe denne korte bussturen. Det er nok mange viktige ting innenfor både skole, eldreomsorg og helse som ville hatt langt mer bruk for disse pengene.

3. Ved en skolenedleggelse er det helt sikkert mulig å få til en langsiktig avtale med kommunen som gjør at bygda kan bruke skolebygningen til øvingslokale, fest og feiring som før.

Mange er forståelig nok også bekymret for Holvik Skulekorps.

Om korpset blir opprettholdt i framtida vil etter min mening være avhengig av andre ting enn Holvik skule. Tilgang på dyktige instruktører og engasjerte foreldre er avgjørende her. Holvik Skulekorps er ualminnelig heldige som i dag har begge deler. Det er mange bygder som i dag har skoler der korpset dessverre sliter eller er blitt nedlagt. Ref. Raudeberg og Skram. Skolen er på ingen måte noen garantist for å ha et skolekorps. Man kan av samme grunn ikke skylde på skolen om korpset blir nedlagt.

Skolen representerer så vidt jeg vet få eller ingen lokale arbeidsplasser. Barnehagen derimot har flere ansatte fra Holvik.

Jeg tror ikke det blir dårligere eller vanskeligere å bo i Holvik selv om skolen legges ned.

Jeg tror det er langt viktigere for Holvik å ha barnehage i nabolaget enn skole. En moderne barnehage med to avdelinger i Holvik er derfor aller viktigst for meg.