Sør- og Vestlandet slit mest med likestilling i arbeidslivet

foto