«Politikken er best og blir best når idear, perspektiv og erfaringar frå alle deler av folket brytast mot kvarandre»

foto