Solgte livsverket for å sikre klinikkene økonomiske muskler til innovasjon og utvikling i framtida

foto