Vil gjerne samarbeide om drift av det gamle handelsstedet, men må bli enige om bruken

foto