Sjarkfiskar Tom-Olav Hauge har fått tilbod om ei erstatning på 10.641 kroner for utstyr og fangsttap som følgje av seismikkskyting.

- Heilt latterleg. Vårt reelle tap er på minst 900.000 kroner, seier sjarkfiskaren.

Det var 14. juli i fjor at seismikkfartøyet «Geo Baltic» dukka opp på fiskefeltet der Hauge med speedsjarken sin «Sjøgutt» dreiv med garnfiske etter breiflabb.

Forutan mindre skader på reiskap i sjøen, vart det vesentleg mindre fangstar etter seismikkskytinga.

- Det som svir er tapa vi fekk som følgje av sviktande fangst. Vi har fiska i dette området i ti år og kan dokumentere at vi har fått inntektene kraftig redusert og det var det vi hadde venta å få kompensert frå Erstatningsskadenemnda, seier Tom-Olav Hauge til Fjordenes Tidende.

Les heile saka i papirutgåva fredag 25. juni.