Disse ble best i Vestland og kom på andre plass nasjonalt