Ordførarane endra syn på vindkraft, men blei ikkje straffa av veljarane