Vil behalde to kjøkken: – Det er ikkje noko å tene på å endre tenesta