Flesteparten av dei som jobbar på sjøen har opplevd nestenulykker