Foreslår å redusere «politikerlønna» for å få råd til kreftkoordinator