Har fått skulebygg oppkalt etter seg – dette er planane for 2024