Kom på innbyggartreff for å gjere seg kjende: – Det er litt kjekt når det skjer noko

foto