Som ny prosjektleiar skal Synnøve sørge for ringverknadar frå storprosjektet

foto