Skal samle eldsjelene for å kome fram til dei beste løysingane for fellesskapet