Har føreslått å kutte pengar til skipstunnelen. Randi og styringsgruppa forventar at regjeringa står på sitt

foto