Trur ikkje ein kjem unna å slå saman helsesentera i kommunen til eitt

foto