– Det er vanskeleg å forstå kvifor kommunen krev ei så omfattande handsaming og i tillegg pålegg idrettslaget å utføre skredvurdering