Knuste ruter og braut seg inn i bygg i sentrum – stakk av før politiet kom til staden