Får berre ti dagar på seg til å komme med eit tilbod