Vil ikkje ta området ut av kommunedelplanen enno: – Vi bør vente til Kystverket har sagt sitt

foto