Mange føler eit behov for å hjelpe – Sølvi opnar fyret for flyktningar

foto