Sirkusdirektør Jan-Ketil er no på veg mot Ukraina for å hjelpe både eigen stab og 100 andre

foto