Håpar tillitsvalde ikkje avlyser kjøkkenmøtet sjølv om ordføraren ønsker at dei går tenesteveg

foto