Sjefen for planavdelinga: – Det vi opplever i Kinn er alle kommuners drøm

foto