– Alle utvalgsmøter skal være tilgjengelige for publikum, men det betyr ikke at alle blir streamet

foto