Meiner byggegrensa mot sjø er for knapp, og etterlyser alternative plasseringar for brannstasjonen

foto